SOPIMUSEHDOT

Toimeksiannoissa noudatetaan henkilöstövuokrauksen yleisiä sopimusehtoja (HPL YSE 2014). Poikkeuksena yleisten sopimusehtojen kohtaan 7, Järvenpään seudun nuorkauppakamarilla ei ole oikeutta rekrytointipalkkioon, mikäli työntekijä työsuhteensa jälkeen työllistyy asiakasyrityksen palvelukseen.

Sunnuntai- ja ylityön hinnoittelu
Mikäli asiakas teettää työntekijällä ylityötä hinnoitellaan työ seuraavalla tavalla:
0,5 ensimmäistä ylityötuntia hinnoitellaan laskennallisen tuntihinnan mukaisesti. 2 seuraavaasta ylityötunnista laskutetaan laskennallinen tuntihinta korotettuna 50 %:lla. Tämän yli menevistä ylityötunneista laskutetaan laskennallinen tuntihinta korotettuna 100%:lla. Sunnuntaityöstä laskutetaan laskennallinen tuntihinta korotettuna 100%:lla.